Lakcím szolgáltatás

Lakcím szolgáltatás

Állandó lakcím szolgáltatás olcsón a VIII. kerületben

Állandó lakcím bejelentés menete


1. Postafiók bérlés szolgáltatás szerződés megkötése.
2. Postai meghatalmazás leadása postán.
3. Általunk biztosított lakcím bejelentése kormányablakban.
4. Általunk biztosított szívességi hozzájárulási nyilatkozat leadása kormányablakban.
5. Folyamatos postai levélkezelési szolgáltatásunk biztosítása.

Állandó lakcím bejelentés feltételei


Ahhoz, hogy valaki állandó lakcímet jelentsen be a kormányablakban, a személyi igazolványán kívül be kell mutatnia egy kitöltött lakcímbejelentő lapot és egy hozzájárulási nyilatkozatot vagy bérleti szerződést. Az állandó lakcím bejelentésének nem feltétele, hogy az illető életvitelszerűen a bejelentett lakcímén tartózkodjon, mert 2022 január elsejétől hatályos törvénymódosítás szerint nem kell ott lakni, hanem csak kapcsolattartási címnek minősül. A hivatalos szervek és egyéb jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és magánszemélyek oda küldenek leveleket. Mi természetesen ezeket átvesszük, postakezelési szolgáltatásunk keretében az ön által meghatározott módon feldolgozzuk, és küldjük e-mailen.

Állandó lakcím bejelentés hátrányai


Az állandó lakcím bejelentésének elmulasztása számos hátránnyal jár, mert ha nincs állandó lakcíme akkor Ön hajléktalan státuszú a hatóságok nyilvántartásában. Továbbá akinek nincs állandó bejelentett lakcíme, az nem vehet igénybe az önkormányzattól kedvezményeket, szolgáltatásokat, szociális támogatást, nem gyakorolhatja az alapvető állampolgári jogait, nem tud eljárni hivatalos ügyekben, egészségügyi szolgáltatásokhoz és orvosi ellátáshoz sem jut hozzá, valamint nem tudja meghosszabbítani a személyi igazolványát, útlevelét, jogosítványát, és egyébként hajléktalannak számít az állampolgár, ha csak település szintű lakcímkártyával rendelkezik.


Lakcím szolgáltatás postafiók szolgáltatással


Természetesen a lakcím szolgáltatásunkhoz biztosítunk postafiók szolgáltatást is, ez azért is fontos az Ön számára, hogy innentől bárhova költözik akár albérletbe, vidékre, Budapesten bárhova, vagy külföldre, az állandó lakcímét megadhatja bármilyen ügyintézés során, nem kell mindig avval bajlódni, hogy értesítési címet kelljen megadni bankokba vagy bármilyen intézménybe, mert mostantól az értesítési címe az állandó lakcíme lesz minden esetben, ráadásul a kormány az értesítési cím intézményét megszüntette, azaz a postafiók szolgáltatásunkba beletartozik, hogy bárhova költözik is a világon, mi átvesszük postai meghatalmazással az általunk biztosított állandó lakcímére érkezett küldeményeit, leveleit. Ezek után ha Ön engedélyezi, felbontjuk, beszkenneljük és elküldjük Önnek e-mailben, és azonnal értesülni fog minden küldemény tartalmáról, ahogy a postástól átvesszük, ezért Ön időben tud reagálni minden fontos küldeményre, amelyet például az állami szervek küldenek Önnek.


Lakcím szolgáltatás hogy megkímélje rokonait és barátait


Általában rokonait vagy barátait kell megkérnie arra, hogy állandó lakcímet létesítsen náluk. De mi van akkor ha nem tudnak segíteni Önnek, vagy kellemetlenséget okoz nekik, hogy bejelentkezzen hozzájuk? Például ha túl sok tértivevényes vagy ajánlott küldeményt kap és telefonálgatniuk kell Önnek, hogy levelei jöttek. Ráadásul Ön pedig nem jut hozzá időben a leveleihez, főleg ha határidős levélről van szó, amelyet bármilyen állami szerv küldhet Önnek, és még el is kell mennie a postás által otthagyott értesítésért, majd utána azzal sorban állni a postán. Ezen kívül kellemetlen helyzetbe kerülhet a munkáltatójával szemben is, mert minden ajánlott levél esetében egyeztetnie kell a főnökével, hogy a posta nyitvatartási idejében tudjon elmenni a leveléért. Amire a kezébe kapja, és reagál rá, addig lehet, hogy lekésik valamilyen ügyről a levélben foglalt határidő elmulasztása miatt. Ezért ha szüksége van állandó lakcímre akkor vegyen igénybe tőlünk postafiók bérlést postakezelési szolgáltatással és szívességből adunk hozzá állandó lakcímet, ahová bejelentkezhet.


Állandó lakcím bejelentés hozzájárulás


Ha Önnek szüksége van állandó lakcímre valamilyen okból kifolyólag, akkor mi tudunk biztosítani lakcím szolgáltatás szerződés keretein belül állandó lakcímet postakezelési szolgáltatással együtt saját ingatlanunkban. A kormányablakban történő bejelentkezés céljából kitöltött lakcímbejelentő lapot, és a tulajdonos által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot adunk.


Kapcsolattartási cím, azaz értesítési cím a jogszabály szerint


Az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 5.§ (2) bekezdése 2022. január 1-től hatályos állapota kimondja, hogy:

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

Tehát a törvény azt jelenti, hogy a lakóhelyen, (azaz régebbi kifejezéssel az állandó lakcímen) nem kell életvitelszerűen tartózkodni, hanem az a cím kapcsolattartási címként szolgál. Lakcím szolgáltatás szerződésünk alapján átvesszük a hivatalos és egyéb leveleit, és továbbítjuk szkennelve az e-mail címére, és így a törvényben előírt kapcsolattartás megvalósul.